Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia chorobowe w 2013 r.

Sprawdź, jak uniknąć błędów przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego, świadczeń chorobowych czy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego w 2013 roku?

Poznaj instrukcje postępowania "krok po kroku", praktyczne przykłady rozliczeń oraz wzorcową dokumentację płacowo-kadrową, a pozbędziesz się wszelkich wątpliwości i bezbłędnie naliczysz wynagrodzenia pracownicze, należne składki ZUS i podatki.

Jeżeli w swojej pracy potrzebujesz być na bieżąco z nowościami, najnowszymi interpretacjami oraz praktycznymi przykładami rozwiązań m.in. w zakresie:

 • wynagrodzenia za czas choroby
 • zasiłku chorobowego – ustalania prawa i jego wysokości
 • chcesz prawidłowo ustalić wymiar zasiłku chorobowego
 • interesuje Cię co wliczamy a co nie do okresów zasiłkowych
 • które składniki są stałe a które zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • chcesz wiedzieć do kiedy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie i jakie są konsekwencje dostarczenia go po terminie
 • czy też jakie kody są stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy

już teraz zagwarantuj sobie - bezpłatnie i bezzwrotnie najnowszy numer "Przeglądu Płacowo-Kadrowego. ZUS - podatki - prawo pracy - dokumentacja".

Uzyskaj pomoc, jakiej nie znajdziesz w żadnej innej publikacji: najważniejsze problemy specjalistów ds. płac omówione pod względem prawa pracy, składek, podatków i dokumentacji płacowo-kadrowej.

Oto, co zyskasz:

 • Mając problem z rozliczeniem, nie będziesz już szukać poszczególnych jego aspektów w kilku różnych źródłach. Wszystko znajdziesz w jednym miejscu. Oszczędzisz naprawdę dużo czasu!

 • Zdobędziesz pewność, że ze zmianami w prawie jesteś na bieżąco i że znasz ich konsekwencje. Żadna zmiana czy nowa interpretacja nie ujdzie Twojej uwagi.

 • Unikniesz korekt i nieprzyjemnych sytuacji podczas kontroli ZUS i US, bo w Twoich rozliczeniach nie będzie błędów, niedociągnięć i nieścisłości.

 • Możesz liczyć na poradę eksperta w indywidualnej sprawie. Gdy będziesz mieć problem, możesz opisać go i przesłać do redakcji, a eksperci odpowiedzą na Twoje pytania na łamach miesięcznika.

 • Będziesz mieć komfort pracy, o jakim do tej pory nie miałaś pojęcia:

 • Doradzać Ci będą uznani specjaliści w zakresie ubezpieczeń społecznych z centrali ZUS, radcy prawni, specjaliści w zakresie prawa pracy, doradcy podatkowi. Ich fachowość jest 100% gwarancją poprawności udzielanych wskazówek.

 • Dzięki praktycznym formom, jakie przyjęto w miesięczniku: instrukcjom krok po kroku, przykładom liczbowym, pytaniom i konkretnym odpowiedziom, uwagom w ramkach, wyróżnieniom, zestawieniom w tabelach, w mgnieniu oka dotrzesz do informacji, które Cię interesują. Szybko zorientujesz się, jak postąpić, aby nie popełnić błędu.

Już teraz zagwarantuj sobie bezpłatnie
najnowszy numer miesięcznika, wart 49,90 zł netto (52,40 zł brutto).

W tym numerze znajdziesz:

 • W 2013 r. odpis na ZFŚŚ na poziomie z 2012 r.
 • Wnioski pokontrolne ZUS i PIP mogą być odmienne
 • Do 31 stycznia płatnicy muszą złożyć PIT-y
 • Sposób rozliczania się z fiskusem w 2013 r. zależy od wielkości przychodów osiągniętych w poprzednim roku
 • 31 stycznia 2013 r. – ostateczny termin na złożenie ZUS IWA za poprzedni rok
 • Temat numeru
  Płaca minimalna w 2013 r. to wzrost niektórych świadczeń pracowniczych
  Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 100 zł. Obecnie wynosi 1.600 zł. Konsekwencją tej zmiany są wyższe podstawy naliczania wielu świadczeń pracowniczych. Warto sprawdzić, na jakie kwoty do wypłaty musi być w tym roku przygotowany pracodawca.
 • Rozliczenia płacowe
  Za opiekę nad dzieckiem w czasie dnia pracy rodzic dostanie wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy
  Jeżeli, mimo zamknięcia przedszkola w czasie godzin pracy, pracownik – rodzic dziecka cały dzień przepracował, należy mu się z tego tytułu wynagrodzenie. Nie ma natomiast prawa do zasiłku opiekuńczego. Jeśli zaś pracodawca wypłacił wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny, to za ten sam dzień przysługuje pracownikowi również prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Raport specjalny
  Likwidacja stanowiska pracy może być przyczyną wypowiedzenia
  Zmiany organizowane w firmie, polegające na ograniczeniu stanowisk pracy są zazwyczaj spowodowane zazwyczaj pogorszeniem kondycji finansowej firmy. Niesie to za sobą określone skutki zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Są nimi: możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, skrócenia okresu wypowiedzenia, w niektórych przypadkach konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej, niemożność zatrudnienia nowego pracownika w miejsce zwolnionego.
 • Prawo pracy
  Dotychczasowy pracodawca nie odpowiada za zobowiązania następcy powstałe po przejęciu zakładu pracy
  Gdy zakład pracy przechodzi w całości lub części na innego pracodawcę, staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 kp). Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (art. 231 § 2 kp).

Przekonaj się, jak bardzo możesz ułatwić sobie pracę i pozbądź się wszelkich
wątpliwości związanych z rozliczeniami, jakie nasuwały Ci się do tej pory,
i jakie mogą nasunąć Ci się w przyszłości!

Aby bezbłędnie prowadzić rozliczenia, niemal każdy problem płacowy musisz rozpatrywać z 4 perspektyw: prawa pracy, składek ZUS, podatków i dokumentacji płacowo-kadrowej.

Żeby bezbłędnie prowadzić rozliczenia, musisz:

 1. wiedzieć, jak dany problem wygląda w świetle przepisów prawa pracy,
 2. znać zasady naliczania składek ZUS,
 3. orientować się, jakie niesie konsekwencje w rozliczeniach podatkowych,
 4. oraz prawidłowo prowadzić dokumentację płacową-kadrową.
   

Choroba pracownika - jakie świadczenia przysługują pracownikowi,
co może pracodawca

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez 182 dni. Okres ten rozliczany jest w ramach konkretnego roku kalendarzowego. Problemy mogą pojawić się, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana chorobą przypadnie na przełomie roku. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy okres niezdolności do pracy, który przypada po 1 stycznia, uwzględnić w okresie, który pracownik zaczął wykorzystywać w poprzednim roku kalendarzowym, czy też dotyczy to aktualnego roku kalendarzowego i kto w takiej sytuacji ma wypłacać zasiłek chorobowy.

Prawo pracy

 • W jaki sposób – w odniesieniu do limitu dni, w którym przysługuje wynagrodzenie chorobowe – traktować chorobę przypadającą na przełomie roku?

Ubezpieczenia społeczne

 • W jaki sposób rozliczyć chorobę przypadającą w okresie wyczekiwania, by nie zawyżyć zasiłku?
 • Kto wypłaca zasiłek chorobowy?
 • Jakie są zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku chorobowego?

Podatki

 • W jaki sposób opodatkowane są świadczenia chorobowe?

Przykład rozliczenia

 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po zmianie wymiaru czasu pracy?

Wyobraź sobie, że nie musisz już samodzielnie poszukiwać odpowiedzi
na te wszystkie pytania, wertować prasy, przeszukiwać Internetu czy
przeglądać zgromadzonych w Twojej firmie publikacji.

Odpowiedzi - jasne i konkretne - masz w zasięgu ręki, w jednym źródle.
Co więcej, możesz prześledzić tam także przykładowe rozliczenie,
krok po kroku, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości. Rozliczenie tak
dokładne, jak to poniżej:

Alicja B. jest zatrudniona na stanowisku księgowej w Urzędzie Miasta w C. Jej wynagrodzenie wynosi:

 • płaca zasadnicza – 3.000 zł,
 • dodatek stażowy za 10 lat pracy – 300 zł,
 • łącznie – 3.300 zł.

Do 30 września 2011 r. Alicja B. przebywała na urlopie wychowawczym, powróciła więc do pracy 1 października 2011 r. Przepracowała zatem w 2011 r. jedynie 3 miesiące, jednak w świetle art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. a ustawy trzynastka będzie jej przysługiwać.

1. Obliczamy trzynastkę
Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie (art. 4 ust. 1 ustawy).
Wynagrodzenie uzyskane w 2011 r., przyjęte do podstawy wymiaru, wynosi 3.300 zł, zatem za okres przepracowany przysługiwać będzie Alicji B.:


Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1

Podstawa wymiaru

 

3.300 zł

2

Liczba miesięcy przepracowanych

 

3 miesiące

3

Obliczenie podstawy wymiaru trzynastki

poz. 1 × poz. 2

9.900 zł

4

Obliczenie kwoty brutto trzynastki

poz. 3 × 8,5%

841,50 zł

Należna kwota trzynastki wyniesie 841,50 zł

2. Rozliczamy trzynastkę

Trzynastka zostanie wypłacona 12 stycznia 2012 r.

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1

Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto

 

841,50 zł

2

Składka emerytalna finansowana
przez pracownika

poz. 1 × 9,76%

82,13 zł

3

Składka rentowa finansowana
przez pracownika

poz. 1 × 1,5%

12,62 zł

4

Składka chorobowa

poz. 1 × 2,45%

20,62 zł

5

Razem składki ZUS finansowane
przez pracownika

 

115,37 zł

6

Podstawa składki zdrowotnej

poz. 1 – poz. 5

726,13 zł

7

Składka zdrowotna

poz. 6 × 9%

65,35 zł

8

Koszty uzyskania przychodu

nie uwzględniono (zakładamy, że zostały odliczone od wynagrodzenia za pracę w styczniu 2012 r.)

0 zł

9

Dochód do opodatkowania

poz. 1 – poz. 5 – poz. 8, gdzie otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych złotych

726 zł

10

Kwota zmniejszająca podatek

nie uwzględniono (zakładamy, że została odliczona od wynagrodzenia za pracę w styczniu 2012 r.)

0 zł

11

Podatek

poz. 9 × 18% – poz. 10

130,68 zł

12

Część składki zdrowotnej, odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

poz. 6 × 7,75%

56,28 zł

13

Zaliczka na podatek

poz. 11 – poz. 12, gdzie otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych złotych

74 zł

14

Kwota netto (do wypłaty)

poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 13

586,78 zł

Pracodawca wypłaci Alicji B. trzynastkę w kwocie 586,78 zł.

Ile czasu zaoszczędziłabyś, gdybyś miała obok siebie, na swoim biurku, tak dokładne opracowanie każdego problemu, z jakim zetknęłaś się już w swojej pracy lub możesz się zetknąć w przyszłości? Jak bardzo takie opracowanie pomogłoby Ci w wykonywaniu codziennych obowiązków?

Pomyśl, wyciągasz rękę i...

...masz to, co potrzebne - w jednym źródle,
konkretnie, wyczerpująco, bez zbędnych
komentarzy.

Najpierw prawo pracy, potem składki ZUS, podatki i uwagi dotyczące dokumentacji.

Potem, krok po kroku, przykładowe rozliczenie wynagrodzenia pracownika w danej problematycznej sytuacji...

Wystarczy, że je prześledzisz i wszystko jest już jasne.

Problem rozwiązany!

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zaglądasz do działów, gdzie znajdujesz omówione w formie "pytań i odpowiedzi" pojedyncze zagadnienia z dziedziny: prawa pracy, składek, podatków i dokumentacji.

Nie musisz też martwić się, że umknie Ci jakaś zmiana w przepisach ani jakaś nowa interpretacja... Informacje o nich dotrą do Ciebie na czas.

To wszystko zapewni Ci nowy miesięcznik dla specjalistów ds. płac i kadr oraz księgowych rozliczających płace.

Jeśli po lekturze tego numeru dojdziesz do wniosku, że magazyn "Przegląd Płacowo-Kadrowy" z jakiegoś względu nie spełnia Twoich oczekiwań, w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania powiadom wydawnictwo, że nie chcesz dostawać następnych, płatnych już numerów. To zakończy sprawę. Bezpłatny numer możesz zatrzymać lub dać go komuś, kogo zainteresuje.

Swój pierwszy numer miesięcznika "Przegląd Płacowo-Kadrowy. ZUS - podatki - prawo pracy - dokumentacja", wart 49,90 zł netto (52,40 zł brutto), otrzymasz bezpłatnie, bezzwrotnie!Kliknij na okładkę by powiększyć

TAK, chcę poznać instrukcje "krok po kroku" dotyczące rozliczeń płacowych w aspektach: prawa pracy, składek, podatków, praktyczne przykłady rozliczeń oraz wzorcową dokumentację płacowo-kadrową i dzięki temu pozbyć się wszelkich wątpliwości i bezbłędnie naliczać wynagrodzenia pracownicze, należne składki i podatki.WIEM, że jeżeli zdecyduję się na otrzymywanie płatnych numerów, nie muszę kontaktować się z wydawnictwem. Po zakończeniu okresu próbnego będę je otrzymywał wprost do swojej firmy.

Co trzy miesiące będzie wystawiana faktura na moją firmę (cena jednego numeru wynosi 49,90 zł netto (52,40 zł brutto), koszty pakowania i wysyłki to 22,50 zł netto (23,63 zł brutto) kwartalnie).

Gwarancja

Gwarantuję Ci, że swój pierwszy numer miesięcznika "Przegląd Płacowo-Kadrowy. ZUS - podatki - prawo pracy - dokumentacja" otrzymasz bezpłatnie.

Zamawiając ten magazyn, niczym nie ryzykujesz. Możesz zrezygnować z otrzymywania kolejnych numerów. Wystarczy, że powiadomisz o tym Centrum Obsługi Klienta: telefonicznie, faksem lub e-mailem.

Krystyna Trojanowska,
redaktor merytoryczna
"Przeglądu Płacowo-Kadrowego"

W każdym momencie mogę zrezygnować z prenumeraty. Rezygnacja będzie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Wystarczy, że poinformuję o swojej decyzji Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa Wiedza i Praktyka: telefonicznie 22 518 29 29, faksem 22 617 60 10 lub mailowo: cok@wip.pl.

Cena: 49,90 zł netto (52,40 zł brutto) za numer
Objętość: 40 str. formatu B5
Częstotliwość: 12-16 numerów w roku
Płatność: faktura za numery wystawiana jest kwartalnie + koszt wysyłki 22,50 zł netto (23,63 zł brutto) kwartalnie

Jeśli zdecyduję, iż nie chcę otrzymywać płatnych numerów, muszę o tym powiadomić wydawnictwo w ciągu 30 dni od momentu otrzymania pierwszego, bezpłatnego numeru publikacji. Wówczas nie będę otrzymywał kolejnych numerów ani faktur.

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.